Menü
ilay textile
ilay textile

01

kurumsal

Hakkımızda

İlay Tekstil, tekstil ve konfeksiyon alanlarında geçmişten getirdiği kazanımlarını, yenilikçi doğasına aktararak tasarım ve üretim faaliyetlerinde bulunan bir Türk sanayi kuruluşudur.

50.000 m2 kapalı alanı, yaklaşık 500 çalışanı ve 40.000’den fazla deseni içeren arşiviyle, moda dünyasının devamlı yenilenen ihtiyaçlarına çabuk ve yaratıcı çözümler sunar. Aynı zamanda İlay, çalışma düzeni ve üretim metotlarında göstermiş olduğu profesyonel bakış açısıyla, yurt dışı ve yurt içinde bulunan iş ortaklıklarına yenilikçi ve güvenli fırsatlar sunar.

Sürekli gelişimi, hızlı ve hatasız üretim misyonu ile güncel tutan İlay, bu sayede değişimlerin birkaç adım önünden giderek, Türkiye ve Avrupa’da yeni baskı teknikleri ve teknolojilerinde öncülük etmiş ve etmektedir.


02

DUYARLILIK

DUYARLILIKDoğaya ve yaşayan tüm canlı türlerine sonsuz saygımızla, üretim parkurumuzu ve üretim metodlarımızı çevreye duyarlı bir şekilde biçimlendirerek, bizden sonraki nesillere güzel bir dünya bırakmayı hedefledik.

03

KRONOLOJİ

 1. İlay Tekstil Ticaret ve Sanayi A.Ş., Tekstil Yük. Müh. Ali Ay tarafından kuruldu.

 2. İlk tekstil ihracatını İngiltere'ye gerçekleştirdi.

  Konfeksiyon departmanı faaliyete geçti.

 3. Boyahane tesisi üretime başladı.

 4. Dokuma tesisi açıldı.

 5. Jakarlı dokuma tezgahları üretime başladı.

 6. İlay Tekstil, Dijital Baskı Teknolojilerine yatırım yaparak Türkiye'de ve Avrupa'da öncü kuruluşlardan biri oldu.

  Örme kumaş üretimine başladı.

 7. İstanbul pazarlama ve satış ofisi faaliyete geçti.

 8. İplik büküm tesisleri faaliyete geçti.

 9. Hot-Melt Coating yatırımı yapıldı.

 10. Barselona, İspanya’da tasarım ve satış ofisi ile Avrupa'ya genişledi.

 11. New York ofis açıldı.

04

kumaş#100%COTTON #DIGITALPRINTED #100%RAYON #POPLIN #VISCOSE+ELASTANE #BURNOUT #100%VISCOSE #VELVET #VISCOSE+ACYRYLIC #DYED #PUNTODIROMA #LAMITANED #FOILPRINT #SINGLEJERSEY #100%LINEN #YARNDYED #CHALLIS #VISCOSE+SILK #VOILE #POLYVISCOSE #COTTON+VISCOSE #SUPREME #LUREX #100% TENCEL #TWILL #INTERLOCK #JACQUARD #TENCEL+COTTON #100% POLYESTER #SATIN #PRINTED #POLYESTER+ELASTANE #POLYAMID #COTTON+ELASTANE #FLOCK #MAROCAINE #NYLON+COTTON+EA #TWO-THREAD #COATED

05

KONFEKSİYON

06

INSTAGRAM

İlay Textile | İnstagram

#ILAYTEXTILE

FACTORYKurtuluş OSB Özçavuşoğlu Sk. No: 11, 16580, Gürsu - Bursa/TÜRKİYE


+90 224 371 37 71

+90 224 371 37 70

info@ilaytextile.com

SHOWROOM & SALES OFFICENish Istanbul C48, Çobançeşme Mah. Sanayi Cad. No: 44, 34196, Bahçelievler - İstanbul/TÜRKİYE


+90 212 465 75 82

+90 212 465 75 83

istanbul@ilay.com.tr

DESIGN & SALES OFFICEC/Roselló 188, 4C 08008,
Barcelona/España


+34 630 335 293

+90 224 371 37 70

barcelona@ilay.com.tr

SHOWROOM & SALES OFFICE10 East 34thStreet, 3rdfloor 10016, New York/USA


+90 224 371 37 71

+90 224 371 37 70

newyork@ilay.com.tr

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

İLAY TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma MetniGüvenliğiniz bizim için önemlidir!İLAY TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ olarak başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" hakkındaki detayları sizlerle paylaşmak isteriz.

 • I. Veri Sorumlusu6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(KVKK)uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak İLAY TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ(Şirket)tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.
 • II. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceğiToplanan kişisel verileriniz; Şirket ve Şirket’le iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması, Şirket’in insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini, ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla KVKK’nın 5 ve 6’ncı maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenebilecektir.
 • III. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla AktarılabileceğiToplanan kişisel verileriniz; iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, Grup şirketlerine, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere KVKK’nın 8 ve 9’uncu maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlar dışında kullanılmayacak olup, yasal yükümlülükler ve resmi kurum/kuruluşlar haricinde üçüncü kişilerle paylaşılmayacak ya da üçüncü kişilere aktarılmayacaktır.
 • IV. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki SebebiKişisel verileriniz, Şirket tarafından mevzuata uygun şekilde; Ortaklıklar, Grup Şirketleri, iştirakler ile iş birliği yapılan ya da sözleşme ilişkisi bulunan çözüm ortakları gibi farklı kanallar aracılığıyla toplanmaktadır.Bu doğrultuda toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5 ve 6’ncı maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin(II)ve(III)maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.
 • V. Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin ÖnlemlerŞirket kişisel verilerin korunması konusunda gerekli olan teknik ve idari her türlü tedbiri almaktadır.
 • VI. Kişisel Veri Sahibinin KVKK’nın 11. Maddesinde Sayılan HaklarıKişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi işbu Aydınlatma Metni’nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirket’e iletmeniz durumunda talebin değerlendirilmesini müteakip en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde tarafınıza dönüş yapılacaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret tarifesi öngörülmesi halinde, İLAY TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ tarafından, belirlenen tarifedeki ücret ilgilisinden talep edilecektir.Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;
  • · Kişisel verinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • · Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • · Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • · Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • · Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • · 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • · İşlenen kişisel verilerin özellikle otomatik olarak analiz edilmesi neticesinde veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • · Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme
 • VII. Talep İletme YönetimiKVKK’nın 13’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmanıza ilişkin talebinizi kimliğinizi kanıtlayıcı belgeler eklemek suretiyle Kurtuluş OSB Özçavuşoğlu Sk. No:11 16580 Gürsu - Bursa/Türkiye adresine iadeli-taahhütlü mektup yoluyla iletebilirsiniz.

KULLANIM KOŞULLARI

Siteyi ziyaret etmekle veya kullanmakla, İLAY TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ web sitesinin kullanılmasına ilişkin bu koşullarla bağlı olduğunuzu ve hem bu koşullara hem de site ile ilgili yürürlükteki bütün kanunlara, yönetmeliklere ve mevzuata uyacağınızı açıkça kabul etmiş sayılıyorsunuz. İLAY TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, işbu hüküm ve şartları dilediği zaman önceden haber vermek zorunda olmaksızın tek taraflı olarak değiştirme ve güncelleme hakkını saklı tutar. Bu nedenle lütfen sitenin bu sayfasına periyodik ve düzenli olarak bakın. İLAY TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, sadece kendi takdirine bağlı olarak, herhangi bir kişinin web sitesine veya bunun herhangi bir bölümüne erişimini herhangi bir zamanda ve herhangi bir nedenle, önceden bildirimde bulunmadan sınırlama, reddetme veya sonlandırma hakkını saklı tutar. Bu kullanım koşullarını ihlâl ettiğiniz takdirde, İLAY TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ siteyi kullanmanıza son verebilir ve gelecekte siteyi kullanmanıza engel olabilir. Siteye erişmekle bu siteyi sadece kişisel kullanımınız için ziyaret etme, görüntüleme ve bu sitenin sayfalarını sadece kişisel kullanımınız için kopyalama hakkına ve yetkisine sahip olduğunuzu kabul etmektesiniz. Ayrıca, İLAY TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ size bu konuda özel ve yazılı olarak yetki vermedikçe, bu sitedeki bilgi ve içeriği, etkinlikleri izlemek ve tanıtıcı bilgiler almak ve başka kişisel kullanım amaçları dışında herhangi bir amaçla kopyalamayacağınızı, yüklemeyeceğinizi, yayınlamayacağınızı, değiştirmeyeceğinizi veya başka bir şekilde dağıtmayacağınızı da kabul etmektesiniz. Bu internet sitesinin kullanımı sırasında oluşabilecek herhangi bir hata, kesinti, bilgi naklinde gecikme, bilgisayar virüsü, hat ve/veya sistem arızası sonucunda ortaya çıkan her türlü doğrudan veya dolaylı zarar, ziyan ve masraflardan İLAY TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.