Menü
ilay textile
ilay textile

01

kurumsal

Hakkımızda

İlay Tekstil, tekstil ve konfeksiyon alanlarında geçmişten getirdiği kazanımlarını, yenilikçi doğasına aktararak tasarım ve üretim faaliyetlerinde bulunan bir Türk sanayi kuruluşudur.

50.000 m2 kapalı alanı, yaklaşık 500 çalışanı ve 40.000’den fazla deseni içeren arşiviyle, moda dünyasının devamlı yenilenen ihtiyaçlarına çabuk ve yaratıcı çözümler sunar. Aynı zamanda İlay, çalışma düzeni ve üretim metotlarında göstermiş olduğu profesyonel bakış açısıyla, yurt dışı ve yurt içinde bulunan iş ortaklıklarına yenilikçi ve güvenli fırsatlar sunar.

Sürekli gelişimi, hızlı ve hatasız üretim misyonu ile güncel tutan İlay, bu sayede değişimlerin birkaç adım önünden giderek, Türkiye ve Avrupa’da yeni baskı teknikleri ve teknolojilerinde öncülük etmiş ve etmektedir.


02

DUYARLILIK

DUYARLILIKDoğaya ve yaşayan tüm canlı türlerine sonsuz saygımızla, üretim parkurumuzu ve üretim metodlarımızı çevreye duyarlı bir şekilde biçimlendirerek, bizden sonraki nesillere güzel bir dünya bırakmayı hedefledik.

03

KRONOLOJİ

 1. İlay Tekstil Ticaret ve Sanayi A.Ş., Tekstil Yük. Müh. Ali Ay tarafından kuruldu.

 2. İlk tekstil ihracatını İngiltere'ye gerçekleştirdi.

  Konfeksiyon departmanı faaliyete geçti.

 3. Boyahane tesisi üretime başladı.

 4. Dokuma tesisi açıldı.

 5. Jakarlı dokuma tezgahları üretime başladı.

 6. İlay Tekstil, Dijital Baskı Teknolojilerine yatırım yaparak Türkiye'de ve Avrupa'da öncü kuruluşlardan biri oldu.

  Örme kumaş üretimine başladı.

 7. İstanbul pazarlama ve satış ofisi faaliyete geçti.

 8. İplik büküm tesisleri faaliyete geçti.

 9. Hot-Melt Coating yatırımı yapıldı.

 10. Barselona, İspanya’da tasarım ve satış ofisi ile Avrupa'ya genişledi.

 11. New York ofis açıldı.

04

kumaş#100%COTTON #DIGITALPRINTED #100%RAYON #POPLIN #VISCOSE+ELASTANE #BURNOUT #100%VISCOSE #VELVET #VISCOSE+ACYRYLIC #DYED #PUNTODIROMA #LAMITANED #FOILPRINT #SINGLEJERSEY #100%LINEN #YARNDYED #CHALLIS #VISCOSE+SILK #VOILE #POLYVISCOSE #COTTON+VISCOSE #SUPREME #LUREX #100% TENCEL #TWILL #INTERLOCK #JACQUARD #TENCEL+COTTON #100% POLYESTER #SATIN #PRINTED #POLYESTER+ELASTANE #POLYAMID #COTTON+ELASTANE #FLOCK #MAROCAINE #NYLON+COTTON+EA #TWO-THREAD #COATED

05

KONFEKSİYON

06

INSTAGRAM

İlay Textile | İnstagram

#ILAYTEXTILE

FACTORYKurtuluş OSB Özçavuşoğlu Sk. No: 11, 16580, Gürsu - Bursa/TÜRKİYE


+90 224 371 37 71

+90 224 371 37 70

info@ilaytextile.com

SHOWROOM & SALES OFFICENish Istanbul C48, Çobançeşme Mah. Sanayi Cad. No: 44, 34196, Bahçelievler - İstanbul/TÜRKİYE


+90 212 465 75 82

+90 212 465 75 83

istanbul@ilay.com.tr

DESIGN & SALES OFFICEC/Roselló 188, 4C 08008,
Barcelona/España


+34 630 335 293

+90 224 371 37 70

barcelona@ilay.com.tr

SHOWROOM & SALES OFFICE10 East 34thStreet, 3rdfloor 10016, New York/USA


+90 224 371 37 71

+90 224 371 37 70

newyork@ilay.com.tr

İnternet Gizlilik ve Çerez Politikası

İlay Tekstil Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi, İlay Dış Ticaret Anonim Şirketi, Ig Hazır Giyim Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi(“İLAY” veya “Şirket”)tarafından işletilen işlettiği www.ilaytextile.com.tr internet sitesini ziyaret edenlerin(“Veri Sahibi”)gizliliğini korumak Şirketimizin önde gelen ilkelerindendir. İnternet Sitesi Gizlilik ve Çerez Politikası(“Politika”)ile; kişisel verilerinize ilişkin bilgilendirme yapmayı amaçlıyoruz.

VERİ SAHİPLERİNİN KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ

İnternet sitemizi ziyaret etmeniz sırasında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(“Kanun”)kapsamında kişisel verileriniz toplanmamakta ve dolayısıyla herhangi bir kurum veya kişiye aktarılmamaktadır. Bunun dışındaki kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

İnternet sitemizde bulunan iletişim kısmında tarafımıza gönderdiğiniz mesajları takip edebilmek, cevap verebilmek ve iletişim faaliyetlerini yürütebilmek amacıyla, kimlik ve iletişim bilgileriniz elektronik yöntemlerle toplanacak olup, Kanun’un 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak işlenebilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARIMI

İnternet sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin işlenme amaçları doğrultusunda , hizmet sağlayıcımız tarafından geçici olarak işlenecek olup ve herhangi bir kişi ya da kuruma aktarılmamaktadır. Ancak, veri sorumlusunun bir hakkının tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması sebebiyle yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına ve hizmet alımı süreçlerinin yürütülmesi amacıyla sözleşmenin kurulması veya ifası sebebiyle tedarikçisine aktarılabilecektir.

VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, www.ilaytextile.com.tr den ulaşabileceğiniz İLAY Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

ÇEREZLERİN KULLANIMI VERİ SAHİPLERİ TARAFINDAN ENGELLENEBİLİR Mİ?

Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkanına sahipsiniz.

Adobe Analyticshttp://www.adobe.com/uk/privacy/opt-out.html
AOLhttps://help.aol.com/articles/restore-security-settings-and-enable-cookie-settings-on-browser
Google Adwordshttps://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en
Google Analyticshttps://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Google Chromehttp://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647
Internet Explorerhttps://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
MozillaFirefoxhttp://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies
Operahttp://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/
Safarihttps://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR

İNTERNET SİTESİ GİZLİLİK POLİTİKASI’NIN YÜRÜRLÜĞÜ

İnternet Sitesi Gizlilik Politikası 01.12.2019 tarihlidir. Politika’nın tümünün veya belirli maddelerinin yenilenmesi durumunda Politika’nın yürürlük tarihi güncellenecektir.

Politika Şirket internet sitesinde yayımlanır ve kişisel veri sahiplerinin talebi üzerine ilgili kişilerin erişimine sunulur.

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere İlay Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

Kişisel Verilerin Korunması Ve İşlenmesi Politikası

GİRİŞ

Politikanın Amacı ve Kapsamı

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(“Kanun”)7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olup; işbu Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası(“Politika”), İlay Tekstil Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi, İlay Dış Ticaret Anonim Şirketi, Ig Hazır Giyim Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi(“İLAY” veya Şirket”)Kanuna uyumluluğunun sağlanmasını ve Şirket tarafından kişisel verilerin korunması ve işlenmesine ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesinde uyulacak prensiplerin belirlenmesini amaçlamaktadır.Politika, kişisel verilerin işleme şartlarını belirlemekte ve kişisel verilerin işlenmesinde Şirket tarafından benimsenen ana ilkeleri ortaya koymaktadır. Bu çerçevede Politika, Şirket tarafından Kanun kapsamındaki tüm kişisel veri işleme faaliyetlerini, Şirket’in işlediği tüm kişisel verilerin sahiplerini ve işlediği tüm kişisel verileri kapsamaktadır.

Şirket çalışanlarının kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin hususlar, işbu Politika’nın kapsamında olmayıp, İLAY Çalışan Kişisel Verilerinin İşlenmesi ve Korunması Politikası’nda ayrıca düzenlenmektedir.

Politika’da kullanılan terimlere ilişkin tanımlar EK-1’de bulunmaktadır

Yürürlük ve Değişiklik

Politika, Şirket tarafından internet sitesinde yayımlanarak kamuoyuna sunulmuştur. Başta Kanun olmak üzere yürürlükteki mevzuat ile bu Politika’ da yer verilen düzenlemelerin çelişmesi halinde mevzuat hükümleri uygulanır.

Şirket, yasal düzenlemelere paralel olarak Politika’ da değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Politikanın güncel versiyonuna Şirket web sitesinden www.ilaytextile.com.tr erişilebilir.

ŞİRKETİMİZİN YÜRÜTTÜĞÜ KİŞİSEL VERİ İŞLEME FAALİYETLERİNE YÖNELİK VERİ SAHİPLERİ, VERİ İŞLEME AMAÇLARI VE VERİ KATEGORİLERİ

Veri Sahipleri
 • Politika kapsamındaki veri sahipleri, Şirket tarafından kişisel verileri işlenmekte olan Şirket çalışanları dışındaki tüm gerçek kişilerdir. Bu çerçevede genel olarak veri sahibi kategorileri aşağıdaki şekildedir:
VERİ SAHİBİ KATEGORİLERİAÇIKLAMA
Çalışan AdayıŞirket’e CV göndererek veya başka yöntemlerle iş başvurusu yapan gerçek kişiler
Çalışan AileŞirkette çalışanlarının aile bireyleri
Çalışan Adayı AileŞirket’e CV göndererek veya başka yöntemlerle iş başvurusu yapan gerçek kişilerin aile bireyleri
Tedarikçi ÇalışanıŞirketin ürün veya hizmet aldığı şirketlerin çalışanları
Tedarikçi YetkilisiŞirketin ürün veya hizmet aldığı şirketlerin yetkilileri
Müşteri YetkilisiTüzel kişi müşterilerin yetkilileri veya gerçek kişi müşterinin kendisi
Müşteri ÇalışanıŞirket ile herhangi bir sözleşmesel ilişkisi olup olmadığına bakılmaksızın kişisel verileri elde edilen gerçek kişiler veya sözleşmesel ilişki olan müşterilerin çalışanları
Üçüncü KişiYukarıda yer verilen veri sahibi kategorileri ile Şirket çalışanları harici gerçek kişiler
Yönetim KuruluŞirket yönetim kurulu başkanı ve üyeleri
HissedarŞirket'in hissedarı/ ortağı gerçek kişiler
ZiyaretçiŞirket binasına giriş yapan üçüncü kişiler
Web ZiyaretçiŞirket web sitesine giriş yapan üçüncü kişiler

Veri sahibi kategorileri genel bilgi paylaşımı amacıyla belirtilmiştir. Veri sahibinin, bu kategorilerden herhangi birinin kapsamına girmemesi, Kanun’da belirtildiği şekilde veri sahibi niteliğini ortadan kaldırmamaktadır.

Kişisel Veri İşleme Amaçları
 • Şirket tarafından kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kanun’da ve ilgili mevzuatta yer alan kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak aşağıdaki amaçlarla işlenebilmektedir:
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
 • Çalışanlar İçin Yan Haklar ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini
 • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İnsan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Talep / Şikayetlerin Takibi
 • Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini
 • Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi
Kişisel Veri Kategorileri

Şirket tarafından aşağıda kategorize edilmiş kişisel verileriniz, Kanun’da ve ilgili mevzuatta yer alan kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak işlenmektedir:

KİŞİSEL VERİ KATEGORİZASYONUAÇIKLAMA
Kimlik BilgisiEhliyet, nüfus cüzdanı, ikametgâh, pasaport, avukatlık kimliği, evlilik cüzdanı gibi dokümanlarda yer alan kişinin kimliğine dair tüm bilgiler ile plaka bilgileridir.
İletişim BilgisiTelefon numarası, adres, e-mail gibi veri sahibiyle iletişim kurulmasına yönelik bilgiler
ÖzlükÇalışanların ve ziyaretçilerin çalıştığı şirket, unvanı, görevi ile çalışanların özlük haklarının oluşmasına temel olan kişisel veriler(kanunen ve işyeri politikaları gereği özlük dosyasına girmesi gereken her türlü bilgi ve belge)Bordro bilgileri, Disiplin soruşturması, İşe giriş belgesi kayıtları, Mal bildirimi bilgileri, Özgeçmiş bilgileri, Performans değerlendirme raporları v.b.
Müşteri İşlemTicari faaliyetlerimiz ve bu çerçevede iş birimlerimizin yürüttüğü operasyonlar neticesinde ilgili kişi hakkında elde edilen ve üretilen fatura, senet, çek bilgileri, sipariş bilgisi, talep bilgisi vb. bilgiler
Hukuki İşlemAdli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, Dava dosyasındaki bilgiler
Fiziksel Mekân Güvenlik BilgisiFiziksel mekâna girişte, fiziksel mekânın içerisinde kalış sırasında alınan kamera kayıtları ve belgelere ilişkin kişisel veriler
İşlem Güvenliği BilgisiTicari faaliyetlerimizi yürütürken teknik, idari, hukuki ve ticari güvenliğimizi sağlamamız için işlenen kişisel verileriniz
Risk YönetimiTicari, teknik, idari risklerin yönetilmesi için işlenen bilgiler
FinansŞirketimizin kişisel veri sahibi ile kurmuş olduğu hukuki ilişkinin tipine göre yaratılan her türlü finansal sonucu gösteren bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin işlenen kişisel veriler, banka hesap bilgileri
Mesleki DeneyimŞirketimizin çalışanı olmak için başvuruda bulunmuş veya ticari teamül ve dürüstlük kuralları gereği şirketimizin insan kaynakları ihtiyaçları doğrultusunda çalışan adayı olarak değerlendirilmiş veya Şirketimizle çalışma ilişkisi içerisinde olan bireylerin tecrübelerine ilişkin veriler
Görsel ve İşitsel KayıtlarŞirketimizde tutulan kamera kayıtları, fotoğraf veya video kayıtlarına ilişkin veriler
Sağlık BilgisiKimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü sağlık bilgisidir.
Aile Bireyleri ve Yakın BilgisiŞirketin ve veri sahibinin hukuki menfaatlerini korumak, hukuki yükümlülükleri yerine getirmek amacıyla işlenen kişisel veri sahibinin aile bireyleri ve yakınları hakkındaki bilgiler
Özel Nitelikli VeriKişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri özel nitelikli kişisel veridir.Yukarıda sayılanların dışında özel nitelikli kişisel veri işlenmemektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN İLKELER VE ŞARTLAR

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin İlkeler

Şirket tarafından kişisel verileriniz, Kanun’un 4. maddesinde yer alan kişisel veri işleme ilkelerine uygun olarak işlenmektedir. Bu ilkelere her bir kişisel veri işleme faaliyeti açısından uyulması zorunludur:

 • Kişisel verilerin hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak işlenmesi;

  Şirket, kişisel verilerinizin işlenmesinde kanunlara, ikincil düzenlemelere ve hukukun genel ilkelerine uygun olarak hareket eder; kişisel verileri işlenme amacı ile sınırlı olarak işlemeye ve veri sahiplerinin makul beklentilerini dikkate almaya önem verir.
 • Kişisel verilerin doğru ve güncel olması;

  Şirket tarafından işlenen kişisel verilerinizin güncel olup olmadığına, buna ilişkin kontrollerin yapılmasına dikkat edilir. Veri sahiplerine bu kapsamda doğru ve güncel olmayan verilerinin düzeltilmesini veya silinmesini isteme hakkı tanınır.
 • Kişisel verilerin belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmesi;

  Şirket, her bir kişisel veri işleme faaliyetinden önce veri işleme amaçlarını tespit eder ve bu amaçların hukuka aykırı olmamasına dikkat eder.
 • Kişisel verilerin işlendiği amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olması;

  Şirket tarafından veri işleme faaliyeti toplama amacını gerçekleştirme için gerekli olan kişisel verilerle sınırlandırılmakta ve bu amaçla ilişkili olmayan kişisel verilerin işlenmemesi için gerekli adımlar atılmaktadır.
 • Kişisel verilerin mevzuatın ya da işleme amaçlarının gerektirdiği süre kadar saklanması;

  Şirket tarafından kişisel veri işleme amacının ortadan kalkmasından sonra ya da mevzuatta öngörülen sürenin dolması ile birlikte kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonimleştirilmektedir.
Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Şartlar

Şirket tarafından kişisel verileriniz, Kanun’un 5. maddesinde yer alan kişisel veri işleme şartlarından en az birinin varlığı halinde işlenmektedir. Söz konusu şartlara ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır:

 • Kişisel veri sahibinin açık rızasının olması

  diğer veri işleme şartlarının var olmadığı durumlarda, 3.1. başlık altında yer verilen genel ilkelere uygun olarak, Şirket tarafından veri sahibinin kişisel verileri, veri sahibinin özgür iradesi ile kişisel veri işleme faaliyetine ilişkin yeterli bilgi sahibi olarak, tereddüde yer bırakmayacak şekilde ve sadece o işlemle sınırlı olarak onay vermesi halinde işlenebilmektedir.
 • Kişisel veri işleme faaliyetinin kanunlarda açıkça öngörülmesi

  halinde Şirket tarafından kişisel veriler, veri sahibinin açık rızası olmadan işlenebilecektir. Bu durumda Şirket, ilgili hukuki düzenleme çerçevesinde kişisel verileri işleyecektir.
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle veri sahibinin açık rızasının elde edilememesi ve kişisel veri işlemenin zorunlu olması

  halinde, Şirket tarafından rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik tanınamayacak olan veri sahibine ait kişisel veriler, veri sahibinin veya üçüncü bir kişinin hayatı veya beden bütünlüğünü korumak adına kişisel veri işlemenin zorunlu olması durumunda işlenecektir.
 • Kişisel veri işleme faaliyetinin bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması

  durumunda, veri sahibi ile Şirket arasında kurulan veya halihazırda imzalanmış olan sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesi gerekli ise kişisel veri işleme faaliyeti gerçekleştirilecektir.
 • Veri sorumlusu hukuki yükümlülüğünü yerine getirme için kişisel veri işleme faaliyeti yürütülmesinin zorunlu olması

  durumunda Şirket, yürürlükteki mevzuat kapsamında öngörülen hukuki yükümlülüklerini yerine getirme amacıyla kişisel verileri işlemektedir.
 • Veri sahibinin kişisel verilerini alenileştirmiş olması,

  veri sahibi tarafından herhangi bir şekilde kamuoyuna açıklanmış, alenileştirilme sonucu herkesin bilgisine açılmış olan kişisel veriler alenileştirme amacı ile sınırlı olarak Şirket tarafından veri sahiplerinin açık rızası olmasa da işlenebilecektir.
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için kişisel veri işlemenin zorunlu olması

  durumunda, Şirket zorunluluk kapsamında veri sahiplerinin açık rızası olmaksızın veri sahibinin kişisel verilerini işleyebilecektir.
 • Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması

  halinde, Şirket ile veri sahibinin menfaat dengesinin gözetilmesi şartıyla Şirket tarafından kişisel veriler işlenebilecektir. Bu kapsamda, meşru menfaate dayanarak verilerin işlenmesinde Şirket öncelikle işleme faaliyeti sonucunda elde edeceği meşru menfaati belirler. Kişisel verilerin işlenmesinin veri sahibinin hak ve özgürlükleri üzerindeki olası etkisini değerlendirir ve dengenin bozulmadığı kanaatindeyse işleme faaliyetini gerçekleştirir.
Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Şartlar

Kanunun 6. maddesinde özel nitelikli kişisel veriler, sınırlı sayıda olacak şekilde belirtilmiştir. Bunlar; kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileridir.Şirket, özel nitelikli kişisel verileri Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ilave tedbirlerin alınmasını sağlayarak aşağıdaki durumlarda işleyebilmektedir:

 • Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi,

  veri sahibinin açık rıza vermesi halinde veya kanunlarda açıkça öngörülmesi durumunda işlenebilmektedir.
 • Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler,

  ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından veri sahibinin açık rızası aranmaksızın işlenebilmektedir.

Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasına bakınız.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

 • Şirket, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde sıralanan ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenmiş olan ilave düzenlemelere uygun olarak; kişisel verilerin aktarılması şartlarının bulunması durumunda kişisel verileri yurtiçinde veya yurtdışına aktarabilmektedir.
 • Kişisel verilerin yurtiçinde üçüncü kişilere aktarımı, Kanun’un 5. ve 6. maddesinde yer alan ve işbu Politika’nın 3. Başlığı altında açıklanmış olan veri işleme şartlarından en az birinin varlığı halinde ve veri işleme şartlarına ilişkin temel ilkelere uymak şartıyla kişisel verileriniz Şirket tarafından aktarılabilmektedir.
 • Kişisel verilerin yurtdışında üçüncü kişilere aktarımı, kişinin açık rızası olmadığı hallerde, Kanun’un 5. ve 6. maddesinde yer alan ve işbu Politika’nın 3. Başlığı altında açıklanmış olan veri işleme şartlarından en az birinin varlığı halinde ve veri işleme şartlarına ilişkin temel ilkelere uymak şartıyla Şirket tarafından kişisel verileriniz yurtdışına aktarılabilmektedir.

Aktarımın yapılacağı ülkenin Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ilan edilecek güvenli ülkelerden olmaması halinde, Şirket ve ilgili ülkedeki veri sorumlusunun yeterli korumayı yazılı olarak taahhüt etmesi üzerine, Kişisel Verileri Kurul’un bu işleme izin vermesi ile Kanun’un 5. ve 6. maddesinde yer alan veri işleme şartlarından(bakınız Politika 3. Başlık)en az birinin varlığı halinde kişisel veriler yurtdışında üçüncü taraflara aktarılabilmektedir.

Kanunun genel ilkeleri ile 8. ve 9. maddelerinde yer alan veri işleme şartları dahilinde Şirket, aşağıdaki tabloda kategorizasyonu yapılmış taraflara veri aktarımı gerçekleştirebilmektedir:

PAYLAŞILAN TARAF KATEGORİZASYONUKAPSAMAKTARIM AMACI
Kanunen Yetkili Kamu Kurumu ve KuruluşlarıHukuken Şirket’ten bilgi ve belge almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşlarİlgili kamu kurum ve kuruluşlarının bilgi talep etme amacıyla sınırlı olarak kişisel veri paylaşımı
Özel Hukuk Gerçek/Tüzel KişileriGerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri Herkese açık Tedarikçiler Grup Şirketler Müşterilerİş faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla sınırlı ölçüde veri aktarılması

Şirket veri aktarımını aşağıdaki amaçlarla ve hukuki sebeplere dayalı olarak gerçekleştirmektedir;

Amaçlar

 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Hukuki Sebepler

 • Kişisel veri sahibinin açık rızasının olması
 • Kişisel veri işleme faaliyetinin kanunlarda açıkça öngörülmesi
 • Kişisel veri işleme faaliyetinin bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması
 • Veri sorumlusu hukuki yükümlülüğünü yerine getirme için kişisel veri işleme faaliyeti yürütülmesinin zorunlu olması
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için kişisel veri işlemenin zorunlu olması
 • Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması

VERİ SAHİPLERİNİN AYDINLATILMASI VE VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI

 • Kanunun 10. maddesine göre kişisel verilerin işlenmesinden önce veya en geç kişisel verilerin işlenmesi anında, veri sahiplerinin kişisel veri işlenmesine ilişkin aydınlatılmaları gerekmektedir. İlgili madde gereğince veri sorumlusu sıfatıyla Şirket tarafından kişisel veri işleme faaliyetinin yürütüldüğü her durumda veri sahiplerinin aydınlatılmasını sağlamak üzere şirket içi gerekli yapı oluşturulmuştur. Bu kapsamda;
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacı için lütfen Politika’nın 2.2. bölümünü inceleyiniz.
 • Kişisel verilerinizin aktarıldığı taraflar ve aktarım amacı için lütfen Politika’nın 4. Bölümünü inceleyiniz.
 • Fiziki veya elektronik ortamlarda farklı kanallarla toplanabilen kişisel verilerinizi işlenmesine ilişkin şartları incelemek için lütfen Politika’nın 3.2 ve 3.3. bölümüne bakınız.
 • Veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu belirtmek isteriz:
 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, www.ilaytextile.com.tr den ulaşabileceğiniz İlay Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Şirket, başvuruların değerlendirilmesi sırasında öncelikle talepte bulunan kişinin gerçek hak sahibi olup olmadığını tespit etmektedir. Bununla birlikte Şirket gerek gördüğü durumlarda talebin daha iyi anlaşılabilmesi için detaylı ve ek bilgi isteyebilmektedir.Şirket tarafından veri sahibi başvurularına yanıtlar, yazılı olarak veya elektronik ortamda veri sahiplerine bildirilmektedir. Başvurunun reddedilmesi halinde ret nedenleri gerekçeli olarak veri sahibine açıklanacaktır.

Kişisel verilerin doğrudan veri sahibinden elde edilmemesi halinde; Şirket tarafından(1)kişisel verilerin elde edilmesinden itibaren makul bir süre içerisinde,(2)kişisel verilerin veri sahipleri kişi ile iletişim amacıyla kullanılacak olması durumunda, ilk iletişim kurulması esnasında,(3)kişisel verilerin aktarılacak olması halinde, en geç kişisel verilerin ilk kez aktarımının yapılacağı esnada veri sahiplerinin aydınlatılmasına ilişkin faaliyetler yürütülmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ, ANONİM HALE GETİRİLMESİ

Kanun’un 7. maddesi gereğince hukuka uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler tarafından resen veya veri sahibinin talebi üzerine Şirket, Kurum tarafından yayımlanan rehberlere uygun olarak siler, yok eder veya anonim hâle getirir.

KANUN KAPSAMI VE UYGULANMASINA İLİŞKİN KISITLAMALAR

 • Aşağıda belirtilen durumlar Kanun kapsamı dışındadır:
 • Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi.
 • Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hale getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç̧ teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş̧ kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.
 • Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.
 • Aşağıda sayılan durumlarda Şirket tarafından veri sahiplerine aydınlatma yapılması gerekmemektedir ve veri sahipleri, zararlarının giderilmesine ilişkin hakları hariç olmak üzere, Kanun’da belirtilen haklarını kullanamayacaklardır:

 • Kişisel veri islemenin suç̧ işlenmesinin önlenmesi veya suç̧ soruşturması için gerekli olması.
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş̧ kişisel verilerin işlenmesi.
 • Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.
 • Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

EK-1: TANIMLAR

TANIMKimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ait her türlü bilgidir.
Özel Nitelikli Kişisel VeriIrka, etnik kökene, siyasi düşüncelere, felsefi inanca, dine, mezhebe veya diğer inançlara, kılık ve kıyafete, dernek, vakıf ya da sendika üyeliklerine, sağlığa, cinsel hayata, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirlerine ve biyometrik verilere ilişkin verileri ifade etmektedir.
Kişisel Sağlık VerisiKimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü sağlık bilgisi.
Veri sahibi/ İlgili KişiKişisel verisi işlenen gerçek kişi
ÇalışanŞirket çalışanı veya stajyeri olan belirli/belirsiz süreli, tam süreli / kısmi süreli iş sözleşmesi ve diğer sözleşmeler ile çalışan gerçek kişiler
Çalışan AdayıŞirket çalışanı olmayan ancak çeşitli yöntemlerle Şirket çalışan adayı statüsünde olan gerçek kişiler
Kişisel Verilerin İşlenmesiKişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemdir.
Açık RızaBelirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza
Veri SorumlusuKişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi
Veri İşleyenVeri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişi
Kişisel Veri İşleme EnvanteriVeri sorumlularının iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte olduğu İLAY’nın kişisel verileri işleme faaliyetlerini; kişisel verileri işleme amaçları, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek oluşturduğu ve kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami süreyi, yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel verileri ve veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirleri açıklayarak detaylandırdıkları envanter
Kişisel Sağlık VerisiKimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü sağlık bilgisi.
KVK Kanunu24 Mart 2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
Anayasa2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
KVK KuruluKişisel Verileri Koruma Kurulu Kurumu
KVK Kurumu
Kişisel Verileri Koruma Kurumu
PolitikaİLAY Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası
Şirket / İlayİlay Tekstil Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi
İlay Diş Ticaret Anonim ŞirketiIg Hazır Giyim Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi
İş OrtaklarıŞirket’nin ticari faaliyetleri çerçevesinde sözleşmesel ilişkiler kapsamında ortaklık kurduğu kişiler.

EK-2: TANIMLAR

VERİ ALICI GRUPLARI
Kanunen Yetkili Kamu Kurumu ve KuruluşlarıHukuken Şirket’ten bilgi ve belge almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşlardan;Ulaştırma Bakanlığı, Tubitak, TPE, TSE, Noter, Valilikler, Çalışma Sanati ve Ticaret İl Müdürlüğü, Ticaret Sanayi Odası, Sanayi Bakanlığı, ÇSGB, SGK, KOSGEB, Vergi Dairesi, İcra Dairesi, Ticaret Sicil Müdürlüğü, Kolluk Kuvvetleri,
Özel Hukuk Tüzel KişileriGrup şirketler, tedarikçiler gibi; hizmet alınan şirketler, müşteriler, eğitim, mali ve hukuki danışmanlık, denetim danışmanlığı şirketi, banka, sigorta şirketi, organizasyon şirketi, sosyal medya, basın organları, lojistik şirketleri, IT şirketleri,

KULLANIM KOŞULLARI

Siteyi ziyaret etmekle veya kullanmakla, İLAY TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ web sitesinin kullanılmasına ilişkin bu koşullarla bağlı olduğunuzu ve hem bu koşullara hem de site ile ilgili yürürlükteki bütün kanunlara, yönetmeliklere ve mevzuata uyacağınızı açıkça kabul etmiş sayılıyorsunuz. İLAY TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, işbu hüküm ve şartları dilediği zaman önceden haber vermek zorunda olmaksızın tek taraflı olarak değiştirme ve güncelleme hakkını saklı tutar. Bu nedenle lütfen sitenin bu sayfasına periyodik ve düzenli olarak bakın. İLAY TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, sadece kendi takdirine bağlı olarak, herhangi bir kişinin web sitesine veya bunun herhangi bir bölümüne erişimini herhangi bir zamanda ve herhangi bir nedenle, önceden bildirimde bulunmadan sınırlama, reddetme veya sonlandırma hakkını saklı tutar. Bu kullanım koşullarını ihlâl ettiğiniz takdirde, İLAY TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ siteyi kullanmanıza son verebilir ve gelecekte siteyi kullanmanıza engel olabilir. Siteye erişmekle bu siteyi sadece kişisel kullanımınız için ziyaret etme, görüntüleme ve bu sitenin sayfalarını sadece kişisel kullanımınız için kopyalama hakkına ve yetkisine sahip olduğunuzu kabul etmektesiniz. Ayrıca, İLAY TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ size bu konuda özel ve yazılı olarak yetki vermedikçe, bu sitedeki bilgi ve içeriği, etkinlikleri izlemek ve tanıtıcı bilgiler almak ve başka kişisel kullanım amaçları dışında herhangi bir amaçla kopyalamayacağınızı, yüklemeyeceğinizi, yayınlamayacağınızı, değiştirmeyeceğinizi veya başka bir şekilde dağıtmayacağınızı da kabul etmektesiniz. Bu internet sitesinin kullanımı sırasında oluşabilecek herhangi bir hata, kesinti, bilgi naklinde gecikme, bilgisayar virüsü, hat ve/veya sistem arızası sonucunda ortaya çıkan her türlü doğrudan veya dolaylı zarar, ziyan ve masraflardan İLAY TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

betmarinoaresbetbetnanoasyabahismroyunbahigomobilbahisbets10imajbetbetper